Välkommen till Övre norra fågelhundsklubbens nya hemsida. ÖNFK är en lokalklubb som anordnar jaktprov, utställningar m.m för de brittiska stående fågelhundsraserna Engelsk setter, Irländsk setter, Gordon setter och Pointer.