Läs detta innan prov arrangeras, nytt från FA:

http://fa-avance.se/fadurk-uppdaterar-anvisningar-i-2017-ars-regleverk-vad-nytt/