Nytt från styrelsemötet i November

Nytt styrelseprotokoll 2018-08-15

 

Nytt styrelseprotokoll 6/6-18

 

Nytt från styrelsen samt ny uppställning i styrelsen:
 

Nytt från styrelsen 6/4-17
 

Nytt från styrelsen 13/4-17